Obec Liptovský Peter

Objednávka

vypracovanie Programu odpadového hospodárstva

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Adresa dodávateľa: Štúrova 230/17,Spišská Stará Ves

IČO dodávateľa: 48139572

Predmet objednávky: vypracovanie Programu odpadového hospodárstva

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.05.2019

Datum zverejnenia: 27.05.2019

Dokumenty