Obec Liptovský Peter

Objednávka

oprava kanalizačnej prípojky k bytovým domom č. 1-10 v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 92/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595,Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet objednávky: oprava kanalizačnej prípojky k bytovým domom č. 1-10 v obci

Cena objednávky: 161.84 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2018

Datum zverejnenia: 09.10.2018

Dokumenty