Obec Liptovský Peter

Objednávka

tlač pozvánok a skladačiek na akciu Naši murári,grafika a tlač spravodaja obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 68/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Mária Sireková GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: tlač pozvánok a skladačiek na akciu Naši murári,grafika a tlač spravodaja obce

Cena objednávky: 428.04 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2018

Datum zverejnenia: 14.06.2018

Dokumenty