Obec Liptovský Peter

Objednávka

rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v L.Petre - obklady, podlaha

Identifikácia

Číslo objednávky: 66/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Vladimír Špánik ml.

Adresa dodávateľa: Hôrky č.110

IČO dodávateľa: 41924924

Predmet objednávky: rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu v L.Petre - obklady, podlaha

Cena objednávky: 1404.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 05.06.2018

Datum zverejnenia: 07.06.2018

Dokumenty