Obec Liptovský Peter

Objednávka

vypracovanie 3.následnej monit.správy - Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Lipt.Peter

Identifikácia

Číslo objednávky: 97/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: EUROFORMES Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Podunajská 23/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 50881051

Predmet objednávky: vypracovanie 3.následnej monit.správy - Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Lipt.Peter

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 30.11.2017

Datum zverejnenia: 05.12.2017

Dokumenty