Obec Liptovský Peter

Objednávka

vyprac. projekt.dokumentácie k staveb.povoleniu budova č.100 v L.P. -4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Parametric Systems SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jánošíkova 264, Žilina

IČO dodávateľa: 50441981

Predmet objednávky: vyprac. projekt.dokumentácie k staveb.povoleniu budova č.100 v L.P. -4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Cena objednávky: 4850.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.05.2017

Datum zverejnenia: 29.05.2017

Dokumenty