Obec Liptovský Peter

Objednávka

pracovné ochranné odevy - materská škola, školská jedáleň

Identifikácia

Číslo objednávky: 43/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: L-TEX com s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Rázusa 3, Trenčín

IČO dodávateľa: 36755800

Predmet objednávky: pracovné ochranné odevy - materská škola, školská jedáleň

Cena objednávky: 269.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2017

Datum zverejnenia: 16.05.2017

Dokumenty