Obec Liptovský Peter

Objednávka

vypracovanie znaleckého posudku - pozemky CKN 3378/4-3378/17

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Ing. Peter Krivoš

Adresa dodávateľa: Kpt.Nálepku 516/9,Lipt.Hrádok

IČO dodávateľa: 46686398

Predmet objednávky: vypracovanie znaleckého posudku - pozemky CKN 3378/4-3378/17

Cena objednávky: 80.31 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.04.2017

Datum zverejnenia: 02.05.2017

Dokumenty