Obec Liptovský Peter

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
06.06.2018 uloženie odpadu na skládke KO
FD 133/18
699.23 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 10.05.2018 16.05.2018
06.06.2018 uloženie odpadu na skládke KO za 4/2018
FD 134/18
752.14 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 09.05.2018 16.05.2018
06.06.2018 knihy - knižnica
FD 135/18
111.28 € s DPH Obec Liptovský Peter Tranoscius a.s. 15.05.2018 17.05.2018
06.06.2018 zber nebezpečného odpadu
FD 136/18
379.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Detox s.r.o. 18.05.2018 18.05.2018
06.06.2018 oprava svietidiel verejného osvetlenia
FD 137/18
230.40 € s DPH Obec Liptovský Peter IS - Industry Solutions,a.s. 10.05.2018 21.05.2018
06.06.2018 zákazové tabuľky
FD 138/18
96.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Luboš Vrbičan - CREATIVE SOLUTION 21.05.2018 21.05.2018
06.06.2018 servis hyg.zariadení KD
FD 139/18
77.38 € s DPH Obec Liptovský Peter ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 22.05.2018 22.05.2018
06.06.2018 oprava kotla, čerpadlo,termostat BD464/11
FD 140/18
355.20 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.Vladimír Majerský 22.05.2018 22.05.2018
06.06.2018 výsadba okrasných rastlín do trojuholníka pri hlavnej ceste
FD 141/18
450.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.Milan Šušlík - SILVEEX 22.05.2018 23.05.2018
06.06.2018 spracovanie projektovej dokumentácie "Asanácia budov"
FD 143/18
1300.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Peter Vandriak 23.05.2018 24.05.2018
06.06.2018 dunajský piesok
FD 144/18
108.00 € s DPH Obec Liptovský Peter STAVPAL, s.r.o. 23.05.2018 25.05.2018
06.06.2018 zabezpečenie verejného obstarávania "Nasvietenie prechodu pre chodcov v obci Liptovský Peter","Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice"
FD 145/18
600.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dana Kičinová 21.05.2018 25.05.2018
06.06.2018 činnosť TPO,BOZP za 5/2018
FD 146/18
84.00 € s DPH Obec Liptovský Peter GAJOS,s.r.o. 23.05.2018 28.05.2018
06.06.2018 poplatok za uloženie odpadu
FD 147/18
239.18 € s DPH Obec Liptovský Peter PRIMASTAVEBNINY, Prima Slovakia s.r.o. 15.05.2018 28.05.2018
06.06.2018 dodanie publikácie "Ovčiarstvo v Liptove"
FD 148/18
360.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 30.05.2018 31.05.2018
Zobrazených 46 - 60 z celkových 2925.
1 2 4 6 7 8 9 194 195